Boliden Harjavalta

Boliden Harjavalta sulattaa kupari- ja nikkelirikasteita sekä jalostaa kuparia ja nikkeliä. Päätuotteet ovat kuparikatodi, nikkelikivi, kulta ja hopea. Lisäksi yhtiö valmistaa sivutuotteena rikkihappoa.

Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Harjavallassa ja Porissa. Harjavallan kuparisulaton tuottamat kuparianodit jatkojalostetaan kuparikatodeiksi kuparielektrolyysissä Porissa, jossa valmistetaan myös kultaa ja hopeaa. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 210 000 tonnia anodikuparia ja 155 000 tonnia katodikuparia. Harjavallassa sijaitsevan nikkelisulaton vuosittainen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia nikkelikiveä.

Raaka-aineet koostuvat rikasteista, joita saadaan Kylylahden kaivokselta ja Kevitsan kaivokselta sekä muilta kaivoksilta Etelä-Amerikasta, Kaakkois-Aasiasta ja Etelä-Euroopasta.

Pitkän perinteen sulatto

Boliden Harjavallalla on pitkät perinteet Suomen teollisessa historiassa. Kuparisulatto aloitti toimintansa vuonna 1936 Imatralla. Liiketoiminta siirrettiin sodan jaloista henkilöstöineen Harjavaltaan vuonna 1944 toisen maailmansodan aikana. Ensimmäinen kuparivalu tehtiin Harjavallassa vuonna 1945. Kuparielektrolyysi aloitti toimintansa Porissa vuonna 1941.

Täysin uudenlainen ja energiatehokkuudeltaan mullistava kuparirikasteiden liekkisulatusmenetelmä kehitettiin Harjavallassa ja otettiin käyttöön vuonna 1949. Menetelmää kehitetään jatkuvasti, ja se on maailman yleisin kuparirikasteiden sulatustapa.

 

Avaintietoja 2015

Perustettu: 1936

Tuotteet: kupari, nikkeli, kulta ja hopea

Liikevoitto (MSEK): 736

Henkilöstön keskivahvuus: 487 (tammikuu 2016)

Tuotanto 2015

Kuparirikastesulatus (tuhatta tonnia): 528

Nikkelirikastesulatus (tuhatta tonnia): 282

Kuparikatodituotanto (tuhatta tonnia): 126

Nikkelikivituotanto (tuhatta tonnia): 17 (heinä-joulukuu 2015)

Ota yhteyttä
Harjavalta Toinen toimipiste: Kuparielektrolyysi, Kuparitie 5, 28330 Pori
Maa: Suomi
Puhelin: +358 2 535 8111
Sähköposti: info.harjavalta@boliden.com
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 1
Postinumero: 29200
Paikkakunta: Harjavalta
Kartta, Harjavalta ep=CompanyName
Kartta, Pori ep=CompanyName